Monika Draga

Adwokat specjalista od spraw rodzinnych

  • Prawo rodzinne
    • rozwód
    • podział majątku
    • ustalenie podziału mieszkania
    • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/małżonka
    • przyznanie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
    • ustalenie kontaktów z dzieckiem
    • sporządzanie umòw małżeńskich
  • Prawo socjalne
    • sprawy rentowe
    • sprawy zasiłkowe

1999-2004
Studia na Uniwersytecie w Bielefeldzie 2004-2007
Aplikacja w Sądzie Okręgowym w Wuppertalu
2007-2009
Prowadzenie własnej kancelarii adwokackiej Draga & Mandrossa w Wassenbergu

Top